ျပည္ပေလလံအား ၾကည့္ရွုအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ Colay Automobile မွ အခမဲ့ တင္ဆက္ျပသေပးထားေသာ ဤ “ျပည္ပေလလံ” စနစ္အား “2015/08/31” ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အကန္႔အသတ္မရွိ ရပ္နားမည္ ျဖစ္ၿပီး “ေလလံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူစနစ္ (Live Auction)” သို႔ေျပာင္းလဲ တင္ဆက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္း 01-7033-99 သို႔လည္း တိုက္ရိုက္ စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

“ေလလံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူစနစ္ (Live Auction)” သို႔ ေအာက္ပါ ခလုပ္မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွုနိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး “2015-08-27” ေန႔အထိ အသင္းဝင္ထားၿပီးသူမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ Email / Password ျဖင့္ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ အသင္းဝင္မျဖစ္ေသးပါက “ေလလံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူစနစ္ (Live Auction)” မွတဆင့္ မွတ္ပုံတင္၍ ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

Date
Venue
 
၈လပိုင္း ေလလံျပကၡဒိန္
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
※ Red days are holiday!
၉ လပိုင္း ေလလံျပကၡဒိန္
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
※ Red days are holiday!
Facebook

PAGE TOP