ျပည္ပေလလံကို ၾကည့္ရွုအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုတိက်လၽွင္ျမန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ဆက္ေပးသြားနိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္ (အဂၤါေန႔) မွစတင္၍ အသင္းဝင္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲထားရွိပါသည္။ သို႔ပါ၍ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းဝင္မျဖစ္ေသးပါက ဤေနရာမွ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

Date
Venue
 
၅လပိုင္း ေလလံျပကၡဒိန္
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
※ Red days are holiday!
၆လပိုင္း ေလလံျပကၡဒိန္
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
※ Red days are holiday!
Facebook

PAGE TOP