ျပည္ပေလလံအား ၾကည့္ရွုအသုံးျပဳသည့္အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ မ်ားမၾကာမွီ တိုက္ရိုက္ေလလံ ေစ်းေပးနိုင္ေသာ စနစ္အား ေျပာင္းလဲ တင္ဆက္မည္ ျဖစ္ပါ၍ ဤ အခမဲ့ ၾကည့္ရွုနိုင္ေသာ
“ျပည္ပေလလံ” စနစ္အား "အကန္႔အသတ္မရွိ ရပ္နားမည္" ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း 01-7033-99 သို႔လည္း တိုက္ရိုက္ စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Date
Venue
 
၇လပိုင္း ေလလံျပကၡဒိန္
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
※ Red days are holiday!
၈လပိုင္း ေလလံျပကၡဒိန္
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
※ Red days are holiday!
Facebook

PAGE TOP